سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۴۵۶۲
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۲/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم محور باغلق - آیرقایه با برآورد ۴.۷۶۸ میلیون ریال و تضمین ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۳۵/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم محور حسین آباد - خادمی فجر آباد با برآورد ۷.۷۱۳ میلیون ریال و تضمین ۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۶/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم محور شیخ با برآورد ۴.۵۷۱ میلیون ریال و تضمین ۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۷/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم عباس آباد - اسفید با برآورد ۸.۲۶۴ میلیون ریال و تضمین ۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم محور عبدالله آباد با برآورد ۳.۷۴۳ میلیون ریال و تضمین ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۹/۹۴: اجرای روکش اسفالت گرم محور عمارت - علی آباد با برآورد ۴.۵۹۲ میلیون ریال و تضمین ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰/۹۴: اجرای روکش آسفالت گرم محور لنگر - قلعه خان- حیدرآباد با برآورد ۴.۴۷۴ میلیون ریال و تضمین ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته راه و ترابری پایه ۵
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۵ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن