سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خراسان شمالی

شماره آگهی ۳۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۴۵۵۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی، ابنیه فنی و آسفالت گرم محور راز - پیربز پسیندره با برآورد ۶۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رشته راه و ترابری با پایه ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۵ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن