مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای تثبیت بستر رودخانه در گاز استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۱۰۰۶۱۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۴۶۱۳
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای تثبیت بستر رودخانه در محل تقاطع مسیر خط لوله گاز موجود با رودخانه تلار شهرستان سیمرغ واقع در روستای سنگتاب به همراه اجرای پوشش بتنی و ترمیم عایق خط لوله گاز با برآورد ۱,۵۱۴,۷۸۸,۹۳۳
شرایط : رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه ۷۵.۷۴۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن