مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی، انتظامی ، اخطاری راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

شماره آگهی ۱۵۶/۱۷۰/۱۸۱-۱۰-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۲۵۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی، انتظامی ، اخطاری و اخباری درمحورهای بهسازی شده وجدیدالاحداث مدیریت ساخت توسعه راهها با برآورد ۷,۰۵۲,۳۸۰,۴۸۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۳ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
آدرس خرید اسناد : كرمان - بلوار شهيد صدوقی ، رو به روی سه راه فارابی ، اداره كل راه و شهرسازی ، چاپ و تكثير+ همين سايت در صورت عضويت (عضويت رايگان است)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن