مناقصه خرید و حمل تجهیزات ایمنی و نجات و لوازم بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان - بندر شهید رجائی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان - بندر شهید رجائی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۴۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل تجهیزات ایمنی و نجات و لوازم پزشکی درمانگاه های اداره کل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب درآمد بندر به شماره ۲۱۷۶۴۵۵۴۱۲۰۰۶ بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی غیرقابل برگشت / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه بندر شهید رجایی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس - مجتمع بندری شهیدرجایی - ساختمان مرکزی - طبقه همکف - دبیرخانه
۰۷۶-۳۲۱۲۳۵۱۳-۰۷۶۳۲۱۲۳۱۸۷ تلفن ۰۷۶-۳۲۱۲۳۲۲۱ فکس
- ایمیل http://www.shahidrajaee.pmo.ir وب سایت
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن