مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه شاهرود، پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود

شماره آگهی ۹۵۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۵۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه شاهرود، سمنان و دامغان)
شرایط : ارائه گواهی تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی برای سال ۱۳۹۴ ـ ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ـ ارائه تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت ـ احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و محیط زیست hse
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۵ میلیون ریال به حساب جام ۹۲۰۰۰۷۰۴/۲۵ بانک ملت به نام شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه شاهرود با کد شناسه ۱۰۸ و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۲۳۴۴۷۶۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://niopdc.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن