مناقصه خرید 2 دستگاه راک یکسو کننده با حداقل تعداد مخابرات استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۹۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲ دستگاه راک یکسو کننده با حداقل تعداد سه ماژوله به تعداد ۲ دستگاه --- خرید ماژول یکسو کننده ۳۴ آمپر معمولی ۱۰ دستگاه --- خرید ماژول یکسوکننده ۳۴ آمپر یکپارچه ۱۵ دستگاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب ۱۶۴۲۲۴۲۲/۳۲ جام بانک ملت کد شناسه ۳۲۰۰۰۸۰۱۴۳۱۳۸ واحد قراردادها / سپرده شركت در مناقصه ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت چک تضمین شده معتبر بانکی در وجه مخابرات استان هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
آدرس خرید اسناد : گلشهر رسالت جنوبی ساختمان مرکزی مخابرات
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۶۱۰۰۱۶-۳۳۳۰۸۲۵۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tcih.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن