مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره جایگاه های شرکتی یک پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۹۰۲۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره جایگاه های شرکتی یک و سه
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد - بلوار سجاد - بلوار جانباز جنوبی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طبقه دوم اتاق ۲۲۰ واحد امور پیمانهاد و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱-۳۷۶۳۶۰۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن