سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۲۰/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان نزد حساب های بانک ملی ایران بازاریابی و جلب پذیره جدید
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۳۷.۵۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران - خیابان فردوسی ادارات مرکزی بانک ملی ایران اداره کل کارپردازی دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن