مناقصه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی شامل: راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۲۸۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی شامل: راه حاجی کندی - سرکارآباد مراغه با برآورد ۴.۵۰۵.۳۰۰.۲۹۰ ریال --- راه الوان جلفه با برآورد ۱.۵۵۲.۰۸۰.۸۵۷ ریال --- راه احمدلو خدآفرین با برآورد ۴.۷۶۷.۳۷۳.۹۷۷ ریال --- احداث راه خطب سفلی- ساروجه- قوش قیه سی- مولو مراغه با برآورد ۸.۴۸۷.۴۲۵.۲۶۵ ریال --- راه آغبلاغ مراغه با برآورد ۳.۱۱۲.۱۵۲.۲۳۶ ریال --- پسیان خدآفرین با برآورد ۴.۵۸۶.۱۸۳.۲۵۶ ریال --- راه علی خانلو - شجاع خانلو خدآفرین با برآورد ۷.۰۰۹.۹۰۳.۸۶۷ ریال --- حسن لنگرلو خدآفرین با برآورد ۵.۹۷۸.۶۴۱.۱۸۸ ریال --- راه هارنا کلیبر با برآورد ۲.۶۱۶.۲۹۲.۹۸۹ ریال --- آسفالت راه سیرک کلیبر با برآورد ۳.۸۹۱.۱۵۲.۶۴۶ ریال --- روکش آسفالت راه وایقان خدآفرین با برآورد ۱.۷۳۸.۲۵۵.۴۴۷ ریال --- روکش آسفالت راه گلوج میانه با برآورد ۲.۰۱۳.۵۴۸.۶۵۹ ریال --- لکه گیری و روکش اسفالت راه جهانگیر - اصفهانجیق مراغه با برآورد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- روکش آسفالت راه هرزند جدید مرند با برآورد ۱.۹۱۸.۱۶۵.۴۱۴ ریال
شرایط : رشته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز، میدان راه آنن
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن