سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۰۵۶۸۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری کلیه تعمیرات اداره گاز شهرستان قائمشهر و حومه با برآورد ۸,۴۲۰,۵۹۲,۶۹۹
شرایط : رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۲۱.۰۳۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری، بلوار طالقانی شرکت گاز استان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن