سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

شماره آگهی ۲۴-۱۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۰۶۶۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات مدیریتی ، نگهداری و بهره برداری از مجموعه اقامتی و رفاهی پیام مخابرات زنجان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۸ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان زنجان به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : مجتمع ادارات ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان ـ ط همکف اتاق ۱۰۴
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۲-۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۹ فکس
- ایمیل http://www.tcz.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن