سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری داریون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۰۶۶۴۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخش های خدمات شهری ، فضای سبز، تنظیفات و ترابری خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۷۳۹۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۶۱۳۷۴۰-۳ تلفن ۰۷۱۳۲۶۱۳۲۱۱ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن