سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۰۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری تعداد ۱۰۰۰ بشکه سموم تدخینی گازی فسفید آلومینیوم
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۵۸۲۰۶۳۷۳۷۴۷ خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن