سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۰۲۰۲
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه اتصال کمربندی هرسین به راه روستایی داوودی - بهسازی و آسفالت راه روستایی میر عزیزی - تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی بابازید با برآورد ۹,۹۸۸,۱۶۴,۲۴۶
شرایط : پایه های ۵-۴-۳-۲-۱ رشته راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۹۹.۴۰۹.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۶۳۲۳۷۵۲۰۰۱ بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه میدان امام خمینی کرمانشاه واریز در کلیه شعب بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید کشوری - اداره کل راه و شهرسازی اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : بلوار شهید کشوری - دبیرخانه
۰۸۳۳۴۲۳۳۳۲۱-۳-۳۴۲۳۳۳۳۳ تلفن ۰۸۳۳۴۲۳۳۳۲۵-۳۴۲۳۳۳۳۳ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن