سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مرکزی

شماره آگهی ۲۴/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۰۲۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات ۱۱۸ شهرستان ساوه و توابع را با میانگین تقریبی ۱۶۶.۰۰۰ مورد پاسخگویی موفق در ماه را به اشخاص واحد شرایط واگذار نماید
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب جام ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲ بانک ملت شعبه اراک به نام شرکت مخابرات استان مرکزی با کد شناسه ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷ / سپرده شركت در مناقصه ۷۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۲۲۶۱۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tcimarkazi.ir وب سایت
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن