مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بم،نرماشیر،فهرج وریگان آب و فاضلاب استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۴۳۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بم،نرماشیر،فهرج وریگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۰۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar.kr.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان درنظردارد مناقصه : عمليات آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستانهای بم،نرماشير،فهرج وريگان به شماره مناقصه ۱۲۱۰۲/۹۴/ح ق رابا مشخصات فنی موجود دراسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومی دومرحله ای به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد. جهت اخذ اسناد به آدرس سايت : http://abfar.kr.ir نشانی شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره ۲۱ - نوع وکيفيت: در اسناد مناقصه ذکر گرديده است . - مهلت دريافت اسناد:ازتاريخ اولين نشرآگهی تا تاريخ ۲۵/۱۱/۹۴ - مهلت تحويل اسناد: تاپايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۶/۱۲/۹۴ مبلغ برآورد اوليه: ۲۵۲٬۱۱۵٬۳۷۱٬۵۲۸ضمانتنامه معتبر بانکي: ۵٬۸۷۶٬۴۰۰٬۰۰زمان بازگشايی پاکت ها ۹/۱۲/۹۴ ساعت۹.۳۰ توضيحات : ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است تبعيت ازدستورالعمل ايمنی الزامی است اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن