مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی و بهره آب و فاضلاب استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان البرز

شماره آگهی ۱۷۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۴۲۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی و بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، بازدید (گشت) چاهها و مخازن، اپراتوری تاسیسات آبرسانی، کلرزنی و گندزدایی امور آبفا کمالشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸ میلیون ریال به صورت نقدی به حساب شرکت و یا به صورت ضمانتنام هبانکی و یا چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۳۲۲۴۴۷۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن