مناقصه 342-4-94 : قرارداد باز آسفالت و ترمییم ترانشه منطقه آب و فاضلاب استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۴۳۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۴۲-۴-۹۴ : قرارداد باز آسفالت و ترمییم ترانشه منطقه ۳ بابرآورد ۲.۲۰۰.۵۶۹.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱۱ میلیون ریال --- ۳۴۳-۴-۹۴ : عملیات اجرائی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر ۱ با برآورد ۷.۰۹۷.۶۹۹.۶۳۴ ریال و تضمین ۳۵۵ میلیون ریال --- ۳۴۴-۴-۹۴ : اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب خیابان های جامی، بلوار جمهوری ، و فرعی ها در منطقه نجف آباد ۴ با برآورد ۱۱.۵۲۴.۱۹۵.۶۴۱ ریال و تضمین ۵۷۷ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : شركت آب وفاضلاب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن