مناقصه خرید ۵۱ دستگاه فلومتر مغناطیسی در سایزهای مختلف** شیراز*** آب و فاضلاب استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان فارس

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۴۳۹۴۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵۱ دستگاه فلومتر مغناطیسی در سایزهای مختلف** شیراز***
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۰۴
آدرس خرید اسناد : خ ساحلی شرقي- حدفاصل پل حر و پل هجرت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۳ ---- آگهی ارزيابی كيفی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۲۰۰۹۴۱۰۳۲۰۰۰۰۲۵ مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد با رعايت بند ج ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و آيين‌نامه اجرايی بند ياد شده نسبت به ارزيابی كيفی مناقصه‌گران واجد شرايط از طريق انتشار فراخوان و ارزيابی كيفی در بستر سامانه تداركات الكترونيكی دولت با مشخصات زير اقدام نمايد. موضوع: خريد ۵۱ دستگاه فلومتر مغناطيسی در سايزهای مختلف ۱- محل تحويل: شهر شيراز ۲– مدت تحويل : ۳ (سه) ماه. ۳- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز- آدرس: خ ساحلی شرقي- حدفاصل پل حر و پل هجرت- تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۱۱۵۶ ۴– محل اخذ اسناد ارزيابي‌كيفی و عودت مدارك و مستندات ارزيابی تكميل شده: سامانه ستاد(سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir) ۵– برآورد اوليه : اعلام نمی گردد ۶-تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: ۱۳/۱۱/۹۴ ۷- تاريخ شروع فروش اسناد استعلام ارزيابي‌كيفی از طريق سامانه ستاد: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ ۸– تاريخ نهائی فروش اسناد استعلام ارزيابي‌كيفی از طريق سامانه ستاد: ساعت ۱۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ ۹– تاريخ نهائی عودت اسناد ارزيابي‌كيفی تكميل شده توسط مناقصه‌گر از طريق سامانه ستاد: ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۰۳/۱۲/۹۴ ۱۰- تاريخ بازگشايی پاكات استعلام ارزيابي‌كيفي: رأس ساعت ۱۰صبح روز سه شنبه مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ ۱۱-به مداركی كه فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و مداركی كه بعد از انقضاء‌مدت مقرر در اين آگهی و سامانه ستاد واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۱۲- مناقصه به صورت دو مرحله‌ای با ارزيابي‌كيفی و فنی برگزار می گردد واعتبار آن از محل اعتبارطرح‌های تملك دارايي‌های سرمايه‌ای (عمرانی) مي‌باشد. ۱۳- قيمت اسناد استعلام ارزيابي‌كيفي: ۲۰۰۰۰۰ ريال ۱۴- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد استعلام ارزيابي‌كيفی درج شده است. ۱۵ – هزينه درج دو نوبت آگهی در روز‌نامه عصر مردم و يك نوبت روزنامه اطلاعات بعهده برنده مناقصه ميباشد. *وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهی ارزيابي‌كيفی www.tender.nww.co.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir ، www.setadiran.ir مي‌باشد. با توجه به ابلاغيه سازمان صنعت،معدن و تجارت به شماره ۳۳۳۴۵/۴۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ در خصوص الزام بكارگيری سامانه تداركات الكترونيكی دولت(ستاد) ، مناقصات مربوط به معاملات با اعتبار منابع عمرانی، معاملات مندرج در آيين‌نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكی دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذيرفت. لذا ضروری است، تامين‌كنندگان ضمن داشتن ايران كد برای كالاها و خدمات مربوطه، در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نيز عضويت داشته و پيشنهاد خود را از طريق اين سامانه اعلام نمايند. *اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مرکز تماس: ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸ شرکت آب وفاضلاب شيراز
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن