سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شماره آگهی ۹۴۱۰۱۰۶۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۶۸۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه خدمات تعمیرات و پشتیبانی پست های اتوماسیونی
شرایط : رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال بصورت الکترونیک صرفا / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۰ میلیون ریال به صورت ضمنانتنامه بانکی و یا به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://moamelat.tbtb.co.ir وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن