سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۲۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۶۷۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات سازمان شبکه توزیع نیرو، تاسیسات ساختمان ها، شبکه آبرسانی و بهره برداری از مجموعه تصفیه خانه فاضلاب
شرایط : رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س) / سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س) به نام سازمان بهشت زهرا
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده تهران - قم - ساختمان اداری شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن