سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۶۲۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۸/۹۴: بهسازی و روکش آسفالت ابوصلبیخات - بهسازی و آسفالت شاخ کوپال - احداث راه روستایی ام طرفه - ابوصلبیخات اهواز با برآورد ۹۱.۰۵۳.۲۷۹.۱۶۷ ریال و تضمین ۱.۸۲۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۹/۹۴: مرمت و بازسازی راه روستایی کارگه - شجیرات با اهواز با برآورد ۳۱.۶۲۹.۱۹۱.۰۵۵ ریال و تضمین ۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۴ راه و ترابری و رتبه ۵ راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره حساب ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز - امانیه - خیابان مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان - اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن