سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۷۳۲۳۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهرهای استان کرمانشاه به روش بیع متقابل (مزایده)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۱۸
آدرس خرید اسناد : دفترامورقراردادهای شركت آب وفاضلاب استان كرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۱۷ ---- /م/۹۴ آگهی فراخوان شناسايی سرمايه گذار تکميل بخشی از تأسيسات فاضلاب شهرهای استان کرمانشاه به روش بيع متقابل (مزايده) شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد در راستای بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( ۲) با موضوع شرايط واگذاری طرحهای تملک داراييهای سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره برداری، به بخش غيردولتی(مصوب ۴/۷/۹۴)، تکميل بخشی از تأسيسات جمع آوری و تصفيه فاضلاب شهرهای استان به شرح جداول ذيل را در ازای تخصيص پساب تصفيه شده به منظور کاربری معين و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معين به روش بيع متقابل و با شرايط ذيل، به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد. الف- شرح مختصری از پروژه : - موضوع پروژه : تکميل بخشی از تأسيسات فاضلاب شهرهای استان کرمانشاه شامل: - سرمايه پذير: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه - دوره احداث: بر اساس مقياس طرح - دوره بهره برداری تجاري: در مراحل بعدی با ارائه مدل مالي - راندمان تصفيه: در حد استاندارهای زيست محيطی سازمان حفاظت محيط زيست کشور - محل اجرا: استان کرمانشاه ب- شرايط کلی برای سرمايه گذاری : - سرمايه گذار به صورت شخص حقيقی يا حقوقی با داشتن سابقه مديريتی قابل قبول، تأمين و تخصيص سرمايه مورد نياز را به عهده خواهد داشت. - تاريخ، مهلت و محل ارائه درخواست متقاضيان : متقاضيان واجد شرايط می توانند به مدت ۱۴ روز پس از تاريخ چاپ آگهی نوبت دوم، با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمايه گذاری در طرح به آدرس کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، نرسيده به چهارراه گلستان، شرکت آب و فاضلاب شهری استان، دفتر قراردادها مراجعه نمايند. تلفن تماس :۰۸۳۳۸۲۵۴۹۳۰- ۰۸۳۳۸۲۱۰۳۳۸- ۰۸۳۳۸۲۳۱۹۶۵(کارشناس پروژه مهندس داوودی). - بديهی است اسناد ارزيابی کيفی، در مراحل بعدی مزايده در اختيار متقاضيان قرار می گيرد. ضمنا متقاضيان ميتوانند متن آگهی فوق را پس از چاپ نوبت دوم در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : www.abfaksh.ir يا http:/iets.m porg.ir ملاحظه نمايند. شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن