سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه منابع آب و نیروی ایران

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۷۳۳۰۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر ، سرویس ، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات برقی و مکانیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۱-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۱-۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران- بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، شماره ۳- شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران آقای توکلی خواه ۲۷۸۲۳۵۰۶-۰۲۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ---- شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابی کيفی تعمير ، سرويس ، نگهداری و راهبری کليه تأسيسات برقی و مکانيکی به شماره ۲۰۰۹۴۱۰۸۳۰۰۰۰۰۴ را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کيفی از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابی کيفی تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان دارای صلاحت ، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ می باشد . اطلاعات تماس سامانه «ستاد» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن