سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۷۳۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه شناسائی سرمایه گذارطرح کاهش هدررفت آب شهرکرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۱۵
آدرس خرید اسناد : دفترامورقراردادهای شركت آب وفاضلاب استان كرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۱۳ ---- آگهی فراخوان شناسائی سرمايه گذار طرح کاهش هدررفت آب شهرکرمانشاه ۹۶/م/۹۴ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد درراستای بند ت( تبصره ۵ )مصوبه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲ ﻫ مورخ ۱۱/۶/ ۹۴ هيئت محترم وزيران ؛ نسبت به شناسائی وانتخاب سرمايه گذاران طرح کاهش هدررفت (تلفات) آب شهرکرمانشاه اقدام نمايد. لذا ازکليه اشخاص حقيقی وحقوقی ؛شرکتهاوسرمايه گذاران علاقمنددعوت می گرددنسبت به ارائه طرح مربوطه ومدل مالی اقدام نمايند. -موضوع : طرح کاهش هدررفت آب شهرکرمانشاه - کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه -محل اجرا : شهرکرمانشاه - مهلت و محل ارائه درخواست متقاضيان : متقاضيان واجدشرايط می توانند ازتاريخ چاپ نوبت دوم به مدت ۱۴ روزکاری بادردست داشتن سوابق واسناد فعاليتهای انجام گرفته دراين خصوص به نشاني: كرمانشاه – بلوارشهيد مصطفی امامی – نرسيده به چهارراه گلستان -دفتر قراردادهای شركت آب وفاضلاب استان كرمانشاه مراجعه و يا با شماره تلفن : ۲۵۴۹۳۰ ۳۸ –۳۸۲۵۴۹۲۷ و ۰۹۱۸۸۳۱۲۸۸۵ (آقای مهندس حسينی) تماس حاصل نمايند. -ضمنا متقاضيان ميتوانند متن آگهی فوق را پس از چاپ روزنامه در سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشاني: www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir ملاحظه نمايند . شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن