مناقصه پروژه خرید و حمل ۱۲ دستگاه هواده سطحی و صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۷۳۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه خرید و حمل ۱۲ دستگاه هواده سطحی و ۳ دستگاه پمپ مستغرق فاضلابی برای تصفیه خانه شهرک صنعتی شمس آ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۲۴
آدرس خرید اسناد : كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۱۹ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن