سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)

شماره آگهی ۰۹/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۸۷۴۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی خدماتی به تعداد ۲۹۹ نفر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۴۰۰۴ بانک صادرات شعبه نیروگاه / سپرده شركت در مناقصه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی و یا واریز به حساب سپهر ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۸۰۰۷ بانک صادرات شعبه نیروگاه
تاریخ دریافت اسناد : به مدت ۷ روز از تاریخ درج و چاپ آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۲۵۱۵۲۹۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن