سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۸۱۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه :انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری، راهبری کلیه سیستم های برقی، تاسیسیاتی ، فنی و مخابراتی در مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبکانیان با برآورد ۴,۴۳۲,۷۷۲,۹۳۴
شرایط : معرفی نامه ممهور به معهر و امضای مجاز شرکت و ارائه گواهینامه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رسته مربوطه و فیش به مبلغ ۱ میلیون ریال- رشته نگهدای فضای سبز و خدمات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون رایال به حساب ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ یا ۱۰۸/۱۴ خزانه داری کل بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۲ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حاب ۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹ بانک مرکزی به نام شرکخت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
آدرس خرید اسناد : تهران: خیابان ولیعصر - ابتدای اتوبان نیایش مجموعه ورزشی انقلاب پشت تالار مهربانی جنب فدراسیون هاکی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران: خیابان ولیعصر - ابتدای اتوبان نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب - ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه
۰۲۱۲۶۲۱۶۳۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن