مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۸۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۳۶۵۲
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب (ره)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش وارزی به حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مدیریت حراست دانشگاه واقع در بلوار کریم خان زند ـ روبه روی خ فلسطین ط هشتم ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- تلفن - فکس
- ایمیل http://bihin.sums.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن