مناقصه اجرای توسعه جنگل منطقه کهیان شهرستان لردگان در سطح منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۳۱۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای توسعه جنگل منطقه کهیان شهرستان لردگان در سطح ۱۰۰ هکتار
شرایط : رشته کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت های تعاونی های جنگل نشین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۲۱۱۵۵۱۰۰۱ بانک ملی مرکزی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن