سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۸۴۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه تامین منابع مالی، احداث بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی به شهر قزوین از طریق احداث تاسیسات و انتقال آب تا مخزن RE۱ و RE۲ را به روش BUILD - OPERATE - TRANSFER BOT و در قالب خرید تضمینی آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۳۳۰۵۰۰۲ شعبه امام خمینی قزوین و یا ضمانتنامه صادر شده از سوی موسسات غیربانکی و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول تا ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
آدرس خرید اسناد : قزوین - میدان دروازه رشت بلوار شهید باهنر شرکمت آب منطقه ای قزوین
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۶۶۵۶۲۶۷۰-۶۶۵۶۲۶۷۶-۰۲۸-۳۳۲۳۹۶۵۵-۸ تلفن ۰۲۸-۳۳۲۲۵۰۷۴ داخلی ۲۱۸ فکس
[email protected] ایمیل - وب سایت
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن