مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به حمل و نقل، سرویس تولید برق نکا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق نکا

شماره آگهی ۱-۱۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۸۲۷۱
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به حمل و نقل، سرویس دهی کارکنان با خودروهای کارفرما و تعمیر و نگهداری خودروهای مذکور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۵۵۲۰۰۸ نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه کد ۹۶۹۴
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نکا، کیلومتر ۲۵ جاده زاغمرز ، نیروگاه شهید سلیمی اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۴۶۲۲۶۱۵-۰۱۱۳۴۶۲۲۴۵۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن