مناقصه p/f pioneer شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۹۳۴۵۰۰۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۸۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f pioneer با برآورد ۱۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۰۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۰.۴۴۰ یورو
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ناحیه صنعتی ـ کارون کارگاه ۸ مدیریت تدارکات و امور کالا اداهر تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۲۲۴۱۱۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن