مناقصه 1- اجرای طرح هادی قار یاغدی میاندوآب با برآورد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۰۸۳۵۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای طرح هادی قار یاغدی میاندوآب با برآورد ۱.۴۸۵.۷۸۸.۲۸۸ ریال و تضمین ۷۴.۲۸۹.۴۱۵ ریال --- ۲- اجرای طرح هادی اوچ تپه بوکان با برآورد ۵۲۱.۰۸۷.۵۴۲ ریال و تضمین ۲۶۰۵۴.۳۷۸ ریال --- ۳- اجرای طرح هادی بارانی عجم نقده با برآورد ۲.۷۵۴.۶۳۳.۷۶۲ ریال و تضمین ۱۳۷.۷۳۱.۶۸۹ ریال --- ۴- اجرای طرح هادی جان آغا با برآورد ۶.۵۳۰.۳۸۸.۵۹۰ ریال و تضمین ۳۲۶.۵۱۹.۴۳۰ ریال --- ۵- اجرای طرح هادی جمبوغه بوکان با برآورد ۱.۵۸۴.۸۵۸.۹۹۸ ریال و تضمین ۷۹.۲۴۲.۹۵۰ ریال --- ۶- اجرای طرح هادی جوانمرد بوکان با برآورد ۷۸۳.۵۰۰.۶۸۱ ریال و تضمین ۳۹.۱۷۵.۰۳۵ ریال --- ۷- اجرای طرح هادی حمامیان بوکان با برآورد ۱.۹۵۷.۹۷۲.۱۱۱ ریال و تضمین ۹۷.۸۹۸.۶۰۶ ریال --- ۸- اجرای طرح هادی رحیم خان بوکان با برآورد ۱.۰۶۱.۹۰۳.۵۳۵ ریال و تضمین ۵۳.۰۹۵.۱۷۷ ریال --- ۹- اجرای طرح هادی قلعه جوقه مهاباد با برآورد ۳.۵۰۴.۰۴۵.۰۱۳ ریال و تضمین ۱۷۵.۲۰۲.۲۵۱ ریال --- ۱۰- اجرای طرح هادی ناچیت بوکان با برآورد ۳۹۸.۸۲۱.۱۱۶ ریال و تضمین ۱۹.۹۴۱.۰۵۶ ریال --- ۱۱- اجرای طرح هادی کاولان سفلی مهاباد با برآورد ۵.۵۰۴.۳۹۰.۱۹۳ ریال و تضمین ۲۷۵.۲۱۹.۵۱۰ ریال --- ۱۲- اجرای طرح هادی کهریزه محمودآباد بوکان با برآورد ۱.۰۸۱.۸۹۱.۵۸۹ ریال و تضمین ۵۴.۰۹۴.۵۸۰ ریال --- ۱۳- اجرای طرح هادی قلعه عزیز بیگ ارومیه با برآورد ۱.۷۰۶.۵۶۶.۷۷۷ ریال و تضمین ۸۵.۳۲۸.۳۳۹ ریال
شرایط : پایه ۵ راه و باند یا ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به شماره حساب سیبای ۲۱۷۳۶۸۰۰۱۶۰۰۸ بانک ملی ایران شعبه مدرس کد ۵۱۳۹ به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : کیفی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : ارومیه - ابتدای بلوار شهید باهنر - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی - طبقه اول - واحد امور قراردادها و کنترل پروژه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : مردم سالاری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن