سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع آبیک وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شماره آگهی ۱۶۲۱/۹۴/۲۳/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۷۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات امحاء مقدار حدود ۵۱۷۱۷۰ کیلو/ لیتر سموم سنواتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال واریز به حساب ۲۱۶۳۹۷۶۰۰۶۰۰ بانک کشاورزی شعبه هشتگرد کد ۱۱۱۴ / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا پرداخت نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اتوبان ۵۰ کرج - قزوین بروبروی کارخانه سیمان آبیک جنب شرکت فراسا
آدرس ارسال مدارک : دفتر کمیسیون سازمان
۰۲۶۴۵۳۶۷۲۹۰-۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن