سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خاکعلی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه: واگذاری عملیات دو طرفه کردن جاده سه راهی مگسال بطول یک کیلومتر رفیوژ با برآورد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵% برآورد معادل ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۹۸۷۹۹۰۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه محمدیه به نام حساب سپرده شهرداری خاکعلی و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۱-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار نوبت دوم به مدت ۱۰ روز تا ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴/۲۰
آدرس خرید اسناد : خاکعلی خیابان شهید سلیمان نجاران، شهرداری خاکعلی واحد مالی و امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن