سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۵۹۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پارکت چوبی سالن هندبال کامیاران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۱-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۱-۲۴
آدرس خرید اسناد : تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۲۶۲۱۶۳۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۲۴ ---- تجدید شده ---« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۸۰/۱۲/۹۴-ف » تجديد مناقصه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طريق فراخوان عمومی اجرا نمايد. ۱-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها تلفن: ۲۶۲۱۶۳۰۰ ۲- نوع، کميت و کيفيت کالا: تهيه ، حمل ، نصب و اجرای پارکت چوبی سالن هندبال کامياران ۳- نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ۱۲۱،۸۸۰،۰۰۰ ريال ( يکصد و بيست و يک ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ريال) به صورت يکی از موارد ذيل : الف– ضمانتنامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران هستند /ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹» نزد بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور (كد اقتصادی شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملی :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵ ) /پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ايران/ ج-اوراق مشاركت بی نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت )/چ-وثيقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن /ح-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسيس شده يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند. ۴-برآورد هزينه اجرای كار (ريال) : ۲،۴۳۷،۵۰۰،۰۰۰ ريال (دو ميليارد و چهارصد و سی و هفت ميليون و پانصد هزار ريال ) ۵- مدت و محل اجرا: ۲ ماه ( دو ماه شمسی ) ، استان کردستان شهرستان کامياران ۶-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰ ) از تاريخ ۱۵/۱۲/۹۴ لغايت ۲۲/۱۲/۹۴ ۷-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها تلفن: ۲۶۲۱۶۳۰۰ ۸-مدارك مورد نياز جهت شركت در فرآيند ارجاع كار: توليد كننده يا داشتن نمايندگی و يا ليسانس از شرکت های توليدکننده، سابقه انجام کارمشابه،داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و همچنين داشتن بيمه و گارانتی محصول، خدمات پس از فروش و فيش بانكی واريز به حساب « ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲» خزانه داری كل بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ريال (سيصد هزارريال) ۹-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها :تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتدای اتوبان نيايش – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد. ۱۰-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت ۱۵:۳۰ بعد ازظهر روز دوشنبه مورخه ۲۳/۰۱/۹۵ باشد. ۱۱- زمان بازگشايی پاكات : پيشنهاد های واصله در ساعت ۱۱:۰۰روزسه شنبه مورخه ۲۴/۰۱/۹۵ در كميسيون مناقصه در محل دفتر مدير عامل محترم شركت توسعه(مجموعه ورزشی انقلاب ) باز و خوانده می شود ، پس از بازگشايی پاكت های ( الف و ب) و بررسی مدارك ذكر شده در بند ۸ ، مراتب جهت ارزيابی فنی و بررسی به كميسيون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد و حداكثر تا مدت ۱۴ روز پس از بازگشايی پاكات بر اساس صورتجلسه كميسيون فنی و بازرگانی زمان بازگشايی پاكات (ج) كتباً به پيشنهاد دهندگان اعلام می گردد. به پيشنهاد های فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند ۱۰ آگهی مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد . *بازگشايی پاكتها با پيشنهاد حداقل يك مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است *درج اين آگهی هيچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی نمايد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن