سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بندر امام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۷۹۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۰/۹۴ : راهبری کارگاه آنالایزر و انجام عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه دستگاهها و تجهیزات آنالایزر و انجام بخشی از کارهای نگهداری و تعمیرات کارگاه برق عمومی، کارگاه برق و تهویه و نگهداری و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات برق و تهویه مربوط به کارگاههای متمرکز و غیره با تضمین ۲۴۵ میلیون ریال ---- ۴۳/۹۴ : راهبری و نگهداری کارگاه تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین و کارگاه داربست بندی و انجام تعمیرات ماشین آلات حمل و نقل سنگین و همکاری در پروژه ها با تضمین ۲۴۵ میلیون ریال
شرایط : معرفینامه کتبی و ارائه رسید هزینه خرید به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب جاری شمراه ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی بندر امام / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۵ میلیون ریال برای هر ردیف به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب مناقصه گزار و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز کاری از انتشار نوبت دوم این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی ـ مجتمع پتروشیمی بندر امام
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۵۵-۲۳۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bipc.org وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن