سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شماره آگهی ۱۷/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۷۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، طراحی، راه اندازی و پیاده سازی مدیریت چرخه اطلاعات ILM
شرایط : گواهی نامه شورای عالی انفورماتیک کشور در رشته شبکه داده ها و مخابرات با رتبه ۳ و بالاتر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حسا بشماره ۲۱۷۴۷۴۹۰۰۵۰۰۰ به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز سیبا به نام خزانه بانک مرزکی جمه / سپرده شركت در مناقصه ۱ میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه باکنی و یا فیش واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۱۱۲۱۹۶-۰۲۱۸۸۱۱۲۳۶۳-۸۶۰۱۱۱۳۷-۸۸۱۱۲۱۰۷ تلفن ۰۲۱۸۸۴۶۶۶۵۶ فکس
- ایمیل http://www.cra.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن