سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۷۲۹۸
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام کلیه امور خدماتی ستادی و انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمان های جنگل آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکلا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و واحدهای تابعه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد دانشگاه بصورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده ۸۳۱۲۰ بانک تجارت شعبه بلوار خزر
تاریخ دریافت اسناد : پس از انتشار آگهی مناقصه
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۹ جاده دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۶۸۸۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن