سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملت

شماره آگهی ۱۳۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۷۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۰۰ دستگاه ATM دیواری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ / سپرده شركت در مناقصه ۶ میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جاری جام به شمراه ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : خ طالقانی ـ مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره ۳۸۰ ط ششم اداره معاملات عمومی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن