سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ازنا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۹۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخش تامین نیروی انسانی خود به مدت یکسال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه دو ماه حقوق کمتر نباشد بصورت نقدی واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۷۷۱۳۳۷۰۰۶ بانک ملی شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مرجله دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : عصر رسانه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن