سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۲۶۶/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۹۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تعمیرات کلی در منازل کوی فداییان اسلام سال ۱۳۹۵ با برآورد ۲,۶۳۳,۴۵۷,۰۴۵,۰۰۰
شرایط : پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز - باغ - خرمکوشک - اسختمان شمناره ۲۰ امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن