مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام نمونه برداری و آب منطقه ای زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای زنجان

شماره آگهی ۱۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۲۶۱۸۱
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان از کلیه آزمایشگاه های معتبر و معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب سیبای شماره ۲۱۷۵۲۰۲۵۰۳۰۰۷ به نام شرکت آب منطقه ای زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۲۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.znrw.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن