مناقصه 53-94 : خرید 12 دستگاه مانیتور صنعتی LED46 با توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۲۶۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۳-۹۴ : خرید ۱۲ دستگاه مانیتور صنعتی LED۴۶ با تضمین ۱۲۹ میلیون ریال --- ۵۴-۹۴ : خرید ۲۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۱۶*۲ و ۴۵۵۰ متر کابل خودنگهدار ۱۲۰*۳ با تضمین ۲۵۷ میلیون ریال --- ۵۵-۹۴ : خرید ۱۷۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال بدون قاب و ۱۰۰۰۰ عدد قاب فیوز کنتور تکفاز دیجیتال بصورت مجزا ۳۰۰ دستگاه کنتور تکفاز هوشمند قرائت از راه دور ami ۳۰ کنتور سه فاز مستقیم هوشمند قرائت از راه دور ۵۰AMI دستگاه کنتور سه فاز غیر مستقیم اتصاف از طریق CT هوشمند قرائت از راه دور AMI و ۱۵۰ دستگاه کنتور سه فاز غیرمستقیم اتصال CT/VT هوشمند قرائت از راه دور AMI با تضمین ۹۴۹ میلیون ریال --- ۵۶-۹۴ : خرید ۷۰۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۵۰ وات و ۳۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۲۰ وات LED با تضمین ۵۱۲ میلیون ریال --- ۵۷-۹۴ : خرید ۴۰۰۰ عدد انواع پایه مقره و ۱۰۰۸۰ عدد انواع دستک با تضمین ۲۲۷ میلیون ریال --- ۵۸-۹۴ : خرید ۴۰۶۰۰ عدد انواع کلمپ انشعاب و ارتباط خط و ۲۰۰۰۰ عدد کلمپ شکافدار مسی با تضمین ۲۱۶ میلیون ریال --- ۵۹-۹۴ : خرید ۳۶۱۰۰۰ متر انواع کابل پروتودر مسی با تضمین ۷۳۲ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب سیبا ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ بانک ملی مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمغانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن