سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ازنا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۲۶۵۴۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی خود به مدت یکسال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۷۷۱۳۳۷۰۰۶ بانک ملی شعبه آزادی بنام شهرداری ازنا یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن