مناقصه واگذاری فضای سبز احداث و نگهداری و انجام خدمات شهرداری ازنا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ازنا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۲۲۶۵۴۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فضای سبز احداث و نگهداری و انجام خدمات شهری سطح شهر شامل عملیات تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند و خدمات مربوط به گورستان و غسالخانه را به مدت یکسال به صورت حجمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ برآورد اولیه کمتر نباشد واریز به صورت نقدی به حساب ۰۱۰۶۷۷۱۳۳۷۰۰۶ بانک ملی شعبه آزادی به نام شهرداری ازنا و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری ازنا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن