سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۱-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۱۷۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه شامل: ۱- احداث قبور اطفال بهشت زهرا با برآورد ۲.۱۲۰.۳۵۵.۷۸۷ ریال و تضمین ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- جدولگذاری متفرقه در اسلام باد و کوی سعیدیه با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- جدولگذاری متفرقه در کوی فرهنگ و کوی الهیه با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۱۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۳ حقیقی - ۵ حقوقی ابنیه - رتبه ۳ حقیقی و ۵ حقوقی راه و باند یا ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ به نام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۱-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن