مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق شهرداری ارومیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ارومیه

شماره آگهی ۵۱۱/۱۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۱۷۶۶۵|۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۱ با برآورد ۱.۹۲۸.۳۴۰.۸۵۵ میلیون ریال و تضمین ۹۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۱ با برآورد۲.۲۸۵.۱۴۶.۹۴۳ ریال و تضمین ۱۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۱ با برآورد ۲.۲۹۹.۵۴۲.۸۹۸ ریال و تضمین۱۱۵ میلیون ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۱ ۲.۱۵۴.۷۱۸.۳۳۹ ریال و تضمین ۱۰۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه منطقه ۱ ۱.۱۴۷.۶۵۳.۵۰۳ ریال و تضمین ۵۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۲ ۲.۶۸۴.۹۲۰.۹۰۴ ریال و تضمین ۱۳۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۲ با برآورد ۱.۹۸۴.۵۹۹.۶۶۹ ریال و تضمین ۹۹.۳۰۰.۰۰۰ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۳ با برآورد ۳.۹۰۱.۰۱۶.۶۷۶ ریال و تضمین ۱۹۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۳ با برآورد ۲.۹۵۷.۵۴۸.۸۶۴ ریال و تضمین ۱۴۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۳ با برآورد ۲.۴۶۴.۵۰۳.۴۳۲ ریال و تضمین ۱۲۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۳ با برآورد ۱.۴۹۲.۳۳۶.۹۸۴ ریال و تضمین ۷۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۴ ۱.۳۰۲.۱۳۷.۸۱۸ ریال و تضمین ۶۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۴ با برآورد ۱.۳۱۲.۳۰۲.۲۴۶ ریال و تضمین ۶۵.۷۰۰.۰۰۰ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۲ با برآورد ۳.۵۹۹.۹۹۶.۵۲۱ ریال و تضمین ۱۸۰ میلیون ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۵ با برآورد ۲.۵۴۷.۳۷۳.۹۳۹ ریال و تضمین ۱۲۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه ۵ با برآورد ۲.۶۲۹.۴۶۷.۹۹۶ ریال و تضمین ۱۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق سازمان پارکها و فضای سبز منطقه گلمان با برآورد ۲.۹۹.۴۴۸.۲۰۲ ریال و تضمین ۱۴۹.۷۰۰.۰۰۰ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰ هزار ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۰۴۱۴۰۰۱ بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۱۰۰۷۸۵۶۴۵۱۸۴ نزد بانک شهر شعبه خیام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۱-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق شهرداری ارومیهمناقصه عملیات نگهداری فضای سبز شهری واقع در مدوده مناطق شهرداری ارومیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن